Tråg för nätstationer

En stor andel utav de nätstationer som idag finns i vårt distributionsnät har en konstruktion där fundamentet är i plåt. En del av fundamentet skall också fungera som ett uppsamlingskärl för transformatorolja om transformatorn av någon anledning skulle läcka.

Det har visat sig att många av dessa fundament har utsatts för sådan kraftig korrosion att det gått hål i plåten och därmed förlorat sin förmåga att förhindra transformatorolja att förorena kringliggande mark.
Ett läckage av transformatorolja kan få stora konsekvenser för miljön och drar oftast med sig stora kostnader för sanering och återställning av marken.

Att byta hela nätstationen p.g.a. att fundamentet inte är tätt men där övriga delar har en återstående teknisk livslängd på kanske 10-20 år är inte ekonomiskt försvarbart.

Vår lösning på problemet är att placera ett löst oljeuppsamlingstråg under transformatorn i transformatorutrymmet som anpassas efter nätstationstyp och den oljevolym som skall fångas upp i tråget. Oljeuppsamlingstrågen är tillverkade i oljebeständig glasfiberarmerad plast.

I dagsläget har vi oljeuppsamlingstråg som är speciellt framtaget för mindre nätstationer, typ satellit/seriesatellitstationer med en transformator upp till 315 kVA.

 

Faktablad
Faktablad

Produktbeskrivning

  • Mått 1135 x 950 x 200 mm
  • volym på 216 liter.