Cremo är experter på tillverkning och konstruktion i glasfiberarmerad polyester. Vi tillverkar ett stort sortiment av fritidsbåtar samt för kustnära yrkesfiske, vidare produkter för hem och industri, en annan specialitet är biltakboxar i olika storlekar. Utöver vårt bassortiment specialtillverkar vi produkter på beställning.Företaget har sitt säte i Varberg.
Vänd dig med förtroende till Cremo AB.